Rock ng mga bansa,

Rock ng mundo

 

Daliri na tumuturo sa isang tore ng orasan sa Europa sa panahon ng rockamillion epic evangelism   

#rockamillion

Ang aming malawakan na kampanya sa iglesia na nangyayari tuwing Oktubre kung saan ang misyon ng aming simbahan ay nagliligtas sa mahigit isang milyong katao sa buong mundo.

Ipinanganak mula sa isang pwersa upang ibahagi ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa, #RockaMillion ay naging isang paraan ng pamumuhay para sa mga Rock sa buong mundo. Sa pamamagitan ng Panalangin ng Pananampalataya at Kaligtasan, ang milyun-milyong tao ay naligtas at pumasok sa kaharian ng Diyos.

Ang #Rockamillion ay nagbibigay-daan sa amin bilang isang simbahan upang maging malikhain at maabot ang langit, sa pamamagitan ng pag-abot ng mensahe sa mga tao sa pamamagitan ng mga istasyon ng radyo, tv, podcast, pag-lalakad, at iba pa!

Sali na! at tulungan kami na mag #rockamillion!