ano ang

cell group?

 

Ang Cell Group ay isang pangkat kung saan maaari kayong sumali at makipag-ugnay sa isang maliit na grupo ng iba pang mga taga simbahan ng Rock; ito ay kung saan maari kayong matutong magmahal at mahalin, maglingkod at mapaglingkuran, magdiwang at ipagdiriwang.

Ang bawat isang Cell Group ay kakaiba, walang katulad, hindi pang-karaniwan, at mahalaga sa puso ng Diyos! Ang “Cell Group” ay nagtitipon kada linggo, sa iba’t ibang oras, para sa lahat ng edad, sa lahat ng espirituwal na antas, at lahat ng miyembro.

Gusto naming makipag ugnay sa inyo. Maaaring punan ang porma at makakatanggap kayo ng isang e-mail para sa mga karagdagang detalye.

 

 
Rock church sa italy masaya sama-sama pagkatapos ng cell grupo smiles kapayapaan   
Pangalan *
Pangalan
Anything you'd like to let us know? Tell us here: