Mga Lokasyon

Tingnan ang aming internasyonal na punong-himpilan sa ibaba, o kahit na mag-ulat
ng isang bagong lokasyon!

 

 

Makipag-

ugnay

Maari po kayong makipagugnayan sa amin tungkol sa  ating Iglesia na  malapit sa inyo o humingi ng karagdagang impormasyon sa pagkakaroon ng bagong Rock Church  sa inyong lugar.

ulat

Ipaalam sa amin ang anumang mga bagong lokasyon ng Rock upang mapaabot namin ang mga kakailanganin, pag-ibig, at tulong.

Kami ay ISANG katawan, ISANG ministeryo, ISANG pamilya na naglilingkod sa iisang Hari, si Hesu-Kristo!

 
Mga lokasyon ng punong-tanggapan para sa pandaigdigang iglesya sa labas ng lupa sa itaas ng mga ulap
 

Hilagang punong-himpilan

The Rock Church Queens, NY
5702 Hoffman Drive, Elmhurst NY 11373

Sa tapat ng Queens Center Mall. Maaring magamit para masakyan ng R o M na tren at
bumaba ng Woodhaven Blvd.

Linggo
10am Ingles, 11:45am Espanyol - meron din 9am at 11am Tsino,
9.30am Filipino sa 3rd at flr at marami pang mga serbisyo.

Martes
Pag-aaral ng Bibliya: Makipag-ugnayan para sa impormasyon

Miyerkules
Ingles, Espanyol at Iba pa; 7:30PM

Biyernes
Ingles, Espanyol, Kabataan at iba pa; 7:30PM

Mga Lingguhang Kaganapan
Makipag-ugnay sa amin para sa iba pang mga kaganapan at mga grupo. Mayroon kaming lingguhan o buwanan!


Southern Headquarters

The Rock Church Orlando, FL
5515 W Irlo Bronson Memorial Hwy Kissimmee, Fl 34746

Located near Orange World, Mile Marker 10, and Old Town.

Sunday 
10AM English, 1130AM Spanish - also early morning, evening & more services

Tuesday
Bible Institute: Contact for info

Wednesday
English 7:30PM, Spanish 7:30PM

Friday
English, Spanish, Youth service, and Ballet/Karate; 7:30PM 

Weekly Events
Contact us for many more events and groups we have weekly or monthly!


South American Headquarters

The Rock Church Paute, Ecuador
Luis Cordero Azogues Sector el Sagan

 

Sunday 
11AM Spanish & more 

Tuesday
Bible Institute: Contact for info

Friday
Youth Service 7:30pm, Intercession 10pm 

Saturday
Worship Service 7:30pm

Weekly Events
Contact us for many more events and groups we have weekly or monthly!


Caribbean Headquarters

The Rock Church Sint Maarten Island
Belvedere Estate Road #3
Lower Prince's Quarter, Sint Maarten 0721

 

Sunday 
Service and Gathering, 10AM - 12PM

Friday
Services and youth gatherings, 7PM - 9PM

Other Events
Weekly meetings and many monthly outdoor activities!


European Headquarters

The Rock Church Catania, Italy
Viale Kennedy, 93, 95121 Catania CT, Italy

Located near "Le Capannine" tourist village.

Other locations available as well. 

Sunday 
Italian services, 11AM for main location, and more

Thursday  
9PM Bible Study, Italian

Weekly Events  
Contact for info

 


Local Headquarters

A few of our churches in the local New York area

Manhattan Performing Arts Theater Church

The Rock Church Manhattan, NY
122 Henry St, New York, NY 10002

F train to East Broadway. Located at Meyer London School PS2.

 

Sunday 
11AM English, 10AM Spanish and more services

Weekly
Choir, Poetry, Drama, Dance, Band and more! Contact us today.


Long Island

The Rock Church Long Island, NY
182 1st Street Mineola, NY 11501

Steps away from Mineola Transit Hub

Sunday 
10:30AM Spanish, 11:30AM English, ESL Class 1PM & more

Wednesday
ESL Class 630PM, Bible Study 730PM

Friday
Service 730PM

Weekly Events
Contact us for many more events and groups we have weekly or monthly!


New Jersey

The Rock Church New Jersey
630 61 Street, West New York, NJ 07093

Sunday 
11AM Bilingual Service & more

Wednesday
Bible Studies 7:30PM (nearby location)

Weekly Events
Contact us for many more events and groups we have weekly or monthly!