piyesta piyesta!

 

Sali na! sa aming mga piyesta sa tag-init na malapit sa inyo! Ang baptismo, BBQ, mga laro, grupo ng mga mahilig tumakbo at higit pa sa lahat ay nagaganap ito sa panahon ng tag-init sa aming mga lokasyon sa buong mundo!

Maghanda para sa mga oras ng kasayahan, pagdiriwang at higit sa lahat PAGMAMAHAL!