ang encuentro

 

Ito ay dalawang beses na ginaganap bawat taon sa maraming lokasyon sa buong mundo, ang Encuentro ay tatlong araw na ginaganap sa katapusan ng linggo upang magkaroon ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon, habang sinasaliksik natin ang ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na paglalakad sa buhay ng Diyos. Ang Encuentro ay isang pagtitipon na nagpapahintulot sa atin upang maayos ang mga pinsala ng nakaraan, at pagtutuon sa ating mga tagumpay sa hinaharap. Ang Encuentro ay nagpapayaman, nagpapasaya at katagumpayan. Pati na rin ang Pangkalahatang Encuentro, mayroon kaming maraming mga kaganapan na maaaring matupad ang inyong pangangailangan, kabilang ang Encuentro para sa mga bata, Encuentro para sa mga mag-asawa at higit pa.

Interesado ka ba sa pagdalo ng Encuentro? Ipaalam sa amin, at isa sa aming mga ministro ay mag bibigay sa inyo ng Paunang-Encuentro upang matulungan at magabayan po namin kayo sa lahat ng inyong pangangailangan.

 
Miss bermuda worshiping pagkatapos ng isang nakatagpo sa aming global na simbahan   
Pangalan *
Pangalan
Anything you'd like to let us know? Tell us here: