ministeryo

 

Marami kaming iba't ibang mga ministeryo, mula sa ministeryo ng mag-asawa hanggang sa ministeryo ng paglunas, mula sa mga pagpupulong ng AA hanggang sa pagpupulong ng “Rock recovery” at higit pa! Ang pag-sali sa isang ministeryo ay ang pinaka mahusay na paraan upang maging konectado, makapaglingkod sa iba, at upang mabuo ang sarili at ang inyong ministeryo. May pagpupulong ang mga ministeryo kada linggo, para mas madali para sa inyo.

Sa pagsali ng ministeryo ngayon ay isang hakbang para sa kailaliman at kayamanan ng kabuhayan!