crossroads

 

Ang pinaka aabangan na paghahanap ng mga mahuhusay na talento sa buong mundo, ang paglalagay ng entablado sa lahat ng mga uri na kalahok at talento.

Naglalakbay sa lahat ng mga kontinente, ang Crossroads ay isang matagumpay na palabas ng mga talento, kung saan lahat ng anyo ng talento ay nagmumula sa bawat larangan ng sining sa mundo - sa London, Beijing, Moscow, Orlando, New York, Miami, Flint, Manila at higit pa. Ang “Crossroads” ay isang entablado na walang kapantay na pagbubunyag ng talento, kung saan ang mga mata ng buong mundo ay nakatuon sa iyo habang nakikipagkumpitensya ka para maging matagumpay at makamit ang espesyal na premyo.

Maron ka bang pwedeng ipabahagi? Makipag-ugnay sa amin at malaman kung kailan ang aming susunod na palabas. Mayroon din kaming maraming mas maliit, lokal na panimula na palabas upang makakuha ng kasanayan para sa inyong talento. Mag-audition na ngayon!

 
Epic light show na may drummers at mystic dancers sa crossroads talent show   
Pangalan *
Pangalan
Anything you'd like to let us know? Tell us here: