Instituto ng Bibliya

 

Ang Instituto ng Bibliya ay isang malaking bahagi ng aming katuruan at mga seminaryo, mula sa mga klase ng pamumuno, mga espirituwal na katotohanan, at pinansiyal, sa mga klase ng pang kalusugan, pagiging mapatnubay na magulang, at iba pa. Ito ay isang kamangha-manghang paraan upang makakuha ng pananaw at kaalaman sa bawat lugar ng iyong buhay! Ito ay ginaganap tuwing Martes ng gabi. Ang mga klase ay libre at bukas para sa lahat, na nangangailangan lamang ng pagpaparehistro. Meron din taga bantay ng mga bata habang nasa klase ang mga magulang.

 

Kada semestre binabago namin ang mga kurso at iskedyul para sa paparating na taon. Para sa mas maraming impormasyon

Suriin ulit dito!

Silid-aralan na puno ng mga mag-aaral sa lingguhang mga klase sa instituto ng bibliya na natututo mula sa mga lider ng simbahan ng simbahan
Pangalan *
Pangalan
Anything you'd like to let us know? Tell us here: