ebanghelyo

 

Ang aming mga grupo ng ebanghelista ay lumalabas araw-araw sa buong mundo upang ipa-bahagi ang pag-ibig at si Hesus sa lahat ng tao. Ang panghihikayat ng kaluluwa ay isang pandaigdigang ministeryo na nagpapahintulot sa ating mga simbahan na maabot ang mga nawawala at mga taong kailangan ng pagmamahal upang mabigyan sila ng panibagong buhay at layunin sa buhay! Naniniwala kami na ang bawat tao ay isang ebanghelista.

Makipag-ugnay sa amin upang malaman kung saan ang pinakamalapit na grupo sa pag-eebanghelyo. Kinukombidahan namin kayo sa pagdadala ng lahat ng inyong tahanan sa bisig ng ating mahal na Jesus. Para sa pagliligtas ng buong mundo, isang tao bawat oras!

 
Dalawang miyembro ng rock church sa kotse na pupunta sa evangelize sa mundo   
Pangalan *
Pangalan
Anything you'd like to let us know? Tell us here: