ang mundo

 

Ang aming ministeryo ay umaabot sa bawat sulok ng mundo. Naniniwala kami na lahat ay maaaring magsimula ng isang pag-aaral ng Bibliya, at maaaring maging isang simbahan! Ito ay nasa ating kasaysayan!

Paano ka magsimula ng simbahan sa iyong bayan? Magbukas tayo ng pag-aaral ng Biblia! Sa iyong bahay, isang lokal na kapehan, isang parke, saan man! Mayroon kaming mga libro,gamit para sa mga kailangan ninyo, at lahat ng tulong ay handa. Papatnubayan namin kayo sa bawat hakbang ng inyong grupo hangang sa tagumpay.

Interesado ka ba sa pagbubukas ng iyong tahanan sa isang pag-aaral ng Biblia? Mayroon ka bang grupo o pangkat na handa nang maging isang lokal na simbahan? Punan ang porma sa ibaba upang matanggap ang iyong “Church-in-a-Box” ito ay isang libro para magabayan kayo sa bawat hakbang ng inyong groupo at magkaroon ng koneksyon sa mga ministro na makikipagtulungan sa inyo.

 
Grupo ng mga miyembro ng rock church pagkatapos party sa india bagong lokasyon sa buong mundo   
Pangalan *
Pangalan
Anything you'd like to let us know? Tell us here: