pangunahing

mga ulat:

 

Ulat ng Layunin: Itakda ang mga layunin ng tatlong buwanan na  ebangelismo para sa iyo at sa iyong buong henerasyon.

Ulat ng Paglago: Ipadala ang iyong lingguhang ebangelismo, LH, cell group, at pag-lago ng serbisyo.

Ulat ng Lokasyon: Mag-tala sa mga lokal at internasyonal na lokasyon para sa lahat ng iyong pagtitipon.

 

Iba pang

Mga Ulat:

 

Ulat para musika: Magsumite ng bagong musika para ipresenta sa Lingguhang Rocks Worldwide Writer's Meeting.

Unang Henerasyon: Patuloy na i-update ang iyong buong henerasyon habang lumalaki ito (Unang Henerasyon lamang).